Mi a tarot?

A Tarot a tudás ősi rendszere, melyet titkos tanokkal foglalkozó iskolák örökítettek át korról-korra. Minden kártya a szimbólumtartalmának megfelelő energiát hordozza. A hagyomány szerint a Tarot az önismeret királyi útja. Minden ember benső lelki tervvel, azaz tudatos szándékkal és speciális feladattal érkezett az életbe. A Tarot értékes szerepet vállalhat önmagunk megismerésében és elfelejtett rendeltetésünk keresésében. Mindig a magasabb rendű belső bölcsesség és vezető adja meg a választ, a Tarot kártyáit „csak” mintegy közvetítőként használjuk bensőnk felé.

Életünk minősége tükrözi, milyen mértékben vagyunk kapcsolatban belső lényegi, magasabb rendű énünkkel. Amilyen mértékben tudatára ébredünk igazi lényegünknek, olyan mértékben szabadulunk fel a külső történések vak és félelmekkel teli rabságából. Tudatossá válik bennünk a mindent átható, saját törvényszerűségében megnyilvánuló egyetemes erő. Rögzítjük a tanulási és tudatosodási alkalmakat, melyekkel az élet megajándékoz. Felismerjük, hogy még a fájdalmas tapasztalat sem rossz tapasztalat, hanem mindig szeretetteljes, vagy sürgető útmutatás a következő szükséges lépés megtételéhez. Ebben az értelemben a Tarot segítségével szélesebb látókörben szemlélhetjük önmagunkat és életünket. 

A ma használatban lévő Tarot 78 lapja szimbolikus térképnek, a belső utazás során útmutatónak és mérföldkőnek tekinthető. Helyes használatával új felismerések segítségével tisztázódnak a kérdéses élethelyzetek. Jelentős átalakító ereje révén a Tarot értékes áttöréseket segít elő, világosabb megértéshez és finomabb érzékeléshez vezet a minket leginkább foglalkoztató és legmélyebben érintő dolgokban.

Mi történik a személyiség- és sorselemzés alkalmával?

A Tarot segít a dolgokat bizonyos távolságból szemlélni. Új távlatokat nyit, szélesebb perspektívákat tár fel. Aki kész arra, hogy elfogadja, és az élet alapvető kérdéseiben tanácsadóként használja a Tarot-t, az nyitott szeretetteljes tisztelettel közeledjen hozzá, úgy ahogy az ember bölcs barátot fogad! Az elemzés legfőbb célja, hogy egyre nagyobb mértékben bízzunk belső valóságunkból fakadó érzékelésünkben, valamint az, hogy egyre inkább hallgassunk a szívünk hangjára, és megtaláljuk saját belső vezetőnket.

A pillanat minőségének leképezése, ahogy a Tarot képein keresztül saját tudatalattink tárul fel az adott kérdésre és élethelyzetre vonatkozóan. Az elemzésnek különösen a sors olyan helyzeteiben van jelentősége, amikor az ember sorshaladványaiban megakad, zavar és komplikáció támad, és a sors stagnál. Az ember sorsát konfliktusai határozzák meg, és az dönti el, hogy e konfliktusokat hogyan, főként milyen színvonalon tudja megoldani. 

A Tarot-t úgy is értelmezhetjük, mint párbeszédet a tudat és a tudatalatti között. A tudatalattink hatását magán viseli minden élményünk és tapasztalatunk, belőle táplálkozik a fejlődésünk, és az elemzés pontosan a tudatalattink üzeneteit hozza felszínre. A Tarot erőssége nem más, mint a bennünket körülvevő folyamatok érthetővé tétele.

A személyiség- és sorselemzés során foglalkozunk az anyai és apai ágról hozott lenyomatokkal, képességekkel és esetleges korlátozó, vagy ismétlődő mintákkal, illetve sorsfeladatokkal. A csakra rendszer feltérképezésével részletes személyiség elemzéssel segítem a hozzám fordulók önismeretének bővítését.

A személyiség- és sorselemzés online formában is lehetséges.

Felhasznált irodalom

  • Gerd B. Ziegler: Tarot – A lélek tükre ( 1997Bioenergetic Kft)
  • Hajo Banzhaf – Brigitte Theler: Kulcsszavak a Crowley tarot-hoz (2014 Bioenergetic Kft.)