A kineziológia kíméletes, hatékony személyiségfejlesztő, preventív és egészségjavító, stresszoldó rendszer. Maga a szó mozgástudományt jelent. Valamennyi formájában közös az izmok tesztelése, ami a tesztelő számára a test biofeedbackje.

Beindítja az öngyógyító folyamatokat

A módszer beindítja a test öngyógyító reflexét, hiszen a mozgásreflex aktiválása szolgálja és tartja fenn valamennyi szervi funkciónkat, és ily módon elősegíti a test öngyógyító mechanizmusát. Egyszerű módszerekkel visszaállíthatjuk a fizikai, energetikai, szellemi, pszichés egyensúlyunkat, és gondolkodásmódunk megváltoztatásával kialakíthatunk egy új egészségtudatot, és képességeinket minden szinten kibontakoztathatjuk.

A KINEZIOLÓGIA egy alternatív személyiség-, készség- és képességfejlesztő módszer, amely abban segít mindenkinek, hogy önmaga természetes “gyógyítója” legyen. Segít a múlt hatásainak megváltoztatásában, és a valóban kívánt jövő elérésében. “A saját magunkban való kételkedés csökkenti önbecsülésünket és önmagunk megtagadásához vezet. Ez a gyökere önmagunk elítélésének, a boldogtalanságnak, végül pedig a kudarcnak.”

Alapkérdése

A kineziológia egyik legfontosabb alapkérdése: Tudnunk kell, hogy a “belső reakcióink változása a külső viselkedés megváltoztatását vonja maga után, aminek eredményeként az is megváltozik, ahogy önmagunkhoz viszonyulunk, és az is, ahogy mások látnak minket, és viszonyulnak hozzánk.”

Amennyiben mindenki elsajátítaná ezt a gondolkodásmódot, közelebb kerülne belső énje megvalósításához, megváltozott szemlélettel fordulna mások felé, felismerve azokat az okokat, amelyek magatartászavarokhoz, tanulási problémákhoz, “disz-készségek” kialakulásához, allergiához, egyéb rendellenességhez vezet.

A kineziológiai folyamat nem pszichoterápia, és nem célozza betegségek gyógyítását.

A kineziológia módszerei a test öngyógyító folyamatait támogatják.

Mindezeknek megfelelően a kineziológus olyan szakember, aki a jellemző  kineziológiai izomtesztek alkalmazásával alakít ki speciális kapcsolatot a klienseivel. Ennek a kapcsolatnak az a célja,  hogy elősegítse a kliensei teljesítményének növekedését, energetikai kiegyensúlyozását vagy személyes fejlődésüket, vagy mindhármat egyszerre – mindezt úgy, hogy a kliensek saját maguk választják meg céljaikat és az ahhoz vezető utakat. A kineziológiai korrekciók és különböző stresszoldási technikák segítik, támogatják ezt a folyamatot.

A kliens és a kineziológus bizalom teli, empatikus együttműködése egy fejlesztő folyamat, amely a célmeghatározás, a jelen állapot felmérése, akció terv kidolgozása és végrehajtása. Ezután következik az eredmény ellenőrzése és a folyamat követése.  A döntés azonban mindig a kliensé.

A kineziológia alapja az izomtesztelés

A test elraktározza életünk traumáit, minden egyes izomban ott rejlik a történetünk. Az izmok a test kommunikációs rendszerének részei, az üzenetek innen a gerinccsatornába, majd az agyba futnak. Az agy az impulzusokat értelmezi, feldolgozza, és választ küld, amely alapján az izmok cselekednek. A válasz lehet mozgás, lehet testhőmérsékleti változás, egy hormon kibocsátása, vagy egy érzés. Testünkben ez a kölcsönös kommunikáció folyamatosan zajlik. Amikor az izomválaszokra figyelünk, valójában erre a neurológiai rendszerre kapcsolódunk rá. Az izomteszt segítségével rákapcsolódhatunk a test bonyolult kommunikációs rendszerére, és információkat gyűjthetünk az adott témával kapcsolatban. Az izomteszt a kineziológiában diagnózis és visszacsatolási rendszer (feed-back).

A jól megválasztott ellenőrzési módszer segítségével feltárhatjuk az izomrendszernek az energiarendszerrel összefüggő kiegyensúlyozatlanságát. A test meghatározza a neki pillanatnyilag legmegfelelőbb kiegyensúlyozó módszert, majd az izom jelzésével megkapjuk az eredményt. Egy izom tesztelése során a testnek egy bizonyos részét vizsgáljuk. Azonban ez a rész szoros összefüggésben van az egész testtel. Az izom aktiválja az ín-reflexet, az idegeket, és az aggyal is kapcsolatban áll. Ha egy izmot vizsgálunk, indirekt módon az agyat is vizsgáljuk. Testünk izmait elsősorban a tudatalatti kontrollálja.

Kineziológia = gyógyító érintés

Kineziológiai módszerek

TOUCH FOR HEALTH© (TFH) / Gyógyító érintés

Megalkotója dr. John Thie (1933-2005), aki 1973-ban jelentette meg módszeréről írt könyvét és ebben az évben tartotta az első képzéseket is. A TFH célja egyszerű korrekciók segítségével a test természetes energia áramlásának a helyreállítása. A módszer az akupresszúra használatának gyakorlati útmutatója annak érdekében, hogy természetes egészségünket visszanyerjük. A kezelést követően csökken a fizikai és mentális fájdalom, a feszültség, és javul a testtartás. A TFH 42 izom tesztelésén keresztül méri fel a 12+2 meridián állapotát. Fő korrekciós eszközei: NL zónák (Neurolymphatikus reflexpontok), NV pontok (Neurovaszkuláris kontaktpontok), akupresszúrás pontok, érzelmi stressz csökkentő pontok, szín, hang balansz, lépés teszt, tibeti energia nyolcas, reaktív izmok.

„Az egészség: testi, lelki, szellemi harmónia”

Dr John F. Thie

THREE IN ONE CONCEPTS© (One Brain©) / Három az egyben koncepció (Egy agy módszere)

Kidolgozói: Gordon Stokes, Daniel Whiteside, Candace Callaway

Daniel Whiteside, mint viselkedéskutató Gordon Stokes, mint TFH instruktor dolgozta ki Candace Callaway közreműködésével ezt a modern módszert (1976), mely részben tanulási képességek javításával, személyiségfejlesztéssel, és érzelmi stressz oldásával foglalkozik.

A módszer egyedülálló nagyszerűségét az biztosítja, hogy érzelmekkel dolgozik, figyelembe veszi az agyféltekék funkciójának különbségeit, a tesztelt személy személyiségjegyeit, megtagadott tulajdonságait, szokásos viselkedés módját stresszes helyzetben, s azt a kort keresi meg és ott végzi a stresszek oldását, ahol a stressz keletkezett.

A One Brain® ág stresszoldásának eredménye az, hogy a negatív szituáció emléke ugyan megmarad, de már nincs emocionális töltete. S az emberek képesek lesznek megteremteni maguknak azt az áhított jövőt, amelyre vágynak. Felelősségteljes, kompetens személlyé válnak saját sorsuk alakításában.

„A legmegfelelőbb módszer arra, hogy elérd az áhított jövőt az, ha megvalósítod!”

Gordon Stokes

WELLNESS KINEZIOLÓGIA (Stress Release) / Jó közérzet kineziológiája

Stress Release – Stressz lebontás módszere

Kidolgozója: Dr. Wayne Topping

Nagyon egyszerű és mégis igen mélyreható módszerrel tanít meg a jó közérzet kineziológiája stresszmentesen, jó közérzetben élni. Könnyebbé tesszük a változtatást sok stresszkezelő technika és stratégia bemutatásával, segít a stresszmentes életmód kialakításában. Ezek az egyszerű technikák az élet minden területén alkalmazhatóak. Miután korlátjaink gátolnak minket a sikeres és boldog élet kialakításában, ezért hitrendszereink átalakításával megszüntethetjük azokat. A kineziológia egyik legkézzelfoghatóbb, mindenki számára működtethető ága. A Welness Kineziológia használatával megbirkózhat félelmeivel, kiterjesztheti tudatosságát és elérheti maximális teljesítőképességét! Kifejezetten dolgozik a stressz szempontjából fontos pozitív és negatív érzelmek beazonosításával és oldásával, felkutatja és oldja a javulás útjában álló önszabotázs programokat, és a problémát működtető, akár a személyiség részévé vált negatív hitrendszereket.

„Ha ma csökkentjük a stresszt, megelőzhetjük a holnap betegségeit”

Dr. Wayne Topping

EDUCATIONAL KINESIOLOGY – EDU-K (Brain Gym) / Pedagógiai Kineziológia (Agytorna módszere)

Kidolgozói: Dr. Paul Dennison és Gail Dennison

A KINEZIOLÓGIA egyik legrégebbi ágát az EDU-Kineziológiát egy amerikai pedagógus házaspár fejlesztette ki (1983), melynek egy része BRAIN GYM®, avagy Agytorna néven vált ismertté hazánkban. Egyszerű mozgásokból és gyakorlatokból álló módszer, mely mindenfajta tanulást megkönnyít, segíti a koncentrációt, lehetővé teszi, hogy a testünkben rejtetten meglévő képességek felszínre kerüljenek. Az Agytornát használó tanárok különösebb erőfeszítés nélkül fel tudják kelteni a gyermekekben is az önfejlesztés iránti érdeklődést. Az Agytorna ismeretének birtokában a diákok agyfélteke összehangolását /agyintegrációt/ is el tudják végezni, mely a tanulók teljesítmény növekedését vonja maga után. Mind óvoda pedagógusok, mind általános és középiskolai tanítók, tanárok be tudják építeni a módszert munkájukba. Használható a rendszer a felnőttoktatásban is. De szülőknek is segítséget nyújt abban, hogy felkészítsék gyermekeiket a stresszmentes, hatékony tanulásra.

„A mozgás:a tanulás kapuja.”

Dr. Paul Dennison

AGYFORMATÁLÁS

Kidolgozója: Hugo Tobar.

Az agyformatálás új dimenziót nyit a kineziológiával végzett munka lehetőségein belül. Az agyformatálás lehetővé teszi az egyes idegrendszeri területek működési energiájának pontos megszólítását, a működés célzott kiegyensúlyozását.

Felhasznált irodalom

  • Magyar Kineziológiai Alapítvány
  • Ann Holdway (2000): A kineziológia alapjai (Budapest, Édesvíz kiadó)
  • Kim da Silva/Do-Ri Rydl (1994): Kineziológia (Budapest, Dunakönyv kiadó)